Silver Gelatin Collages

White Woman

ʻEliʻeli Kapu

Kūʻē i ka Hewa

Makaʻē

Kū Kiaʻi Mauna

Hoʻokuleana

he alo a he alo

Battle Fatigue (detail)

Lele Wale